38. O kanaya balbe ki hai

O kanaya balbe ki hai
Kothai tomar ananda bhandar
Ami tomar kripar kangal
Amar tumi khama avatar