Bahu Barasher Chinta Bhabona Chale Gelo

Bahu barasher chinta bhabona
Chale gelo aji dure
Gahite paribo prabhu jaya giti
Atibo madhura sure