Niye Jao More Jetha Nai Mago

Niye jao more jetha nai mago
Ghor sandeha chor
Sethai phutibe jibane amar
Swarger dyuti bhor