Tomar Seba Karte Amar Barai Lage Bhalo

Tomar seba karte amar
Barai lage bhalo
Tomar seba niye jai ma
Maner sakal kalo