Hatat Aji Tripti Pelo Hiyar Pipasa Dure Dure

Hatat aji tripti pelo
Hiyar pipasa
Dure dure bahu dure
Praner hatasha