Amar Katha Bhabe Jara Kebal Karo Tader

Amar katha bhabe jara kebal
Karo tader hriday khani dhabal