O My Blue-Gold Heart-Bird

O my blue-gold heart-bird,
I love you, I need you, I treasure you.
You are my joy, you are my pride,
You are my all.