Ebar Amai Khama Karo Karbona Ar Bhul

Ebar amai khama karo karbona ar bhul
Tomar majhe phutbe amar shanti mukti phul
Tomar bani shunbo ami ogo simahin
Tomar dhane lobh ache mor chaina hate din