Habo Ebar Pran Gabhire Chup Tumi Amai

Habo ebar pran gabhire chup
Tumi amai dile tomar rup
Habo ebar nil akashe chup
Samarpibo amar premer dhup