Ami Amar Lagi Tumi Tomar Lagi Se Je

Ami amar lagi
Tumi tomar lagi
Se je sahar lagi
Sabai sabar lagi
Nai je keha prabhur lagi
Chalo swara khama magi