Hush Ignorance, Hush

Hush, hush, hush, hush ignorance, hush!
Tore ebar prabal jore karbo ami binash