Jethai Jabo Sethai Pabo Prabhur Kripa

Jethai jabo sethai pabo prabhur kripa sindhu
Phutbe amar hiyakashe swapan purir indu