Ei Jibaner Mahanander Halo Aji Puta

Ei jibaner mahanander halo aji puta bhor
Aloker sathe mitali karechhi nahi ar ama ghor
Asha sindhur parapare heri turiya dhamer tari
Hriday gabhire arun charane bandini sharbari

Sri Chinmoy, Garden of love-light, part 2, Aum Press, Puerto Rico, 1975