Jibana Samare Akula Parane Kata

Jibana samare akula parane kata shatabar dekechhi
Darashana taba pai nai kabhu britha shudhu mago kendechhi
Ashesh jatana ashesh bedana sahibare dao shakati
Tumi na janale swarup tomar kemane janabo bhakati