Katha Nai Kaj E Madhur Bani

Katha nai kaj e madhur bani hridaye jagai bal
Karmer majhe rayechhe gopane kusumer parimal
Karmai hok antara bhasha amader parichoy
Unnati shudhu lakya moder nahe joy parajoy