Amar Sakal Asha Churna Kare

Amar sakal asha churna kare
Dao shudhu ma ekti asha
Samarpaner majhe jena
Labhi tomar mauna bhasha
Shanta habo purna habo
Tomar mukta nabhe
Hiya pakhi nache aji
Alor mahotsabe

Sri Chinmoy, Garden of love-light, part 1, Aum Press, Puerto Rico, 1974