Hiya Tarir Nabik Amar Hiya Tarir Nabik Amai Karo

Hiya tarir nabik amar hiya tarir nabik
Amai karo sarba tyagi tomar kripar premik