Ekti Matra Ekti Matra Amar Asadh Arte Chahi Bishwa

Ekti matra ekti matra amar asadh
Arte chahi bishwa prabhur bijoy ninad