He Nanda Lal... Rakchhi Pete Dharte Tomai

He nanda lal he nanda lal he nanda lal he nanda lal
Rakchhi pete dharte tomai bhakti jal