Egiye Chal Vir Vikrame Egiye Chal Oi Dekh Oi

Egiye chal vir vikrame egiye chal
Oi dekh oi dekh bibhur charan kamal dal