Basana Puran Karechi Baliya Kannar Nahi

Basana puran karechi baliya kannar nahi shesh
Nutan jiban amare dhaniya laho more paramesh