Tomar Giti Gaite Giye Gahi Kebal Atma Giti

Tomar giti gaite giye gahi kebal atma giti
Tomar priti chaite giye chahi kebal atma priti