Tomar Kripa Sagar Pane Jiban Nadi Druta

Tomar kripa sagar pane jiban nadi druta gati
Taito janai tomai prabhu amar hiyar ashesh nati