Urdhe Nimne Ekatar Setu Nijere Daniya

Urdhe nimne ekatar setu nijere daniya bendhechi ajike
Pranati janai pulakita chite amar tarir majhike