Agyanatar Timir Nishar

Agyanatar timir nishar karbo aji churna
Sapta rishir mukti dhaner habo ami purna