Ei Prithi Bite Rayechi Kebal Kamana Basana

Ei prithi bite rayechi kebal kamana basana niye
Kamane labhibo adharar sukhe apanare nahi diye