Eso Eso Param Pita Thekhona Ar Dure Ganer

Eso eso param pita thekhona ar dure
Ganer sure pujbo tomai amar hiya pure