Phutte Jani Phutte Jani Taito Ami Phuti Lutte

Phutte jani phutte jani taito ami phuti
Lutte jani lutte jani taito ami luti