Asha Phuler Saurabhete Ami Katai Jiban Kabe

Asha phuler saurabhete ami katai jiban
Kabe jabe amai chhere hiyar gabhir bedan