Sapta Rishir Spriha Gabhir Mora Sabhai Habo

Sapta rishir spriha gabhir mora sabhai habo
Bandhan hara dipti tripti majhe mora rabo