Ami Durbal Ami Asahai Ei Katha Bhabi Jabe

Ami durbal ami asahai ei katha bhabi jabe
Tomar bedana bere jai prabhu amar khudra bhabe