Urdhe Amar Sunil Akash Dake Amar Jiban

Urdhe amar sunil akash dake amar jiban khanire
Sethai gele dekhte pabo amar jiban tarir majhire