Dui Tarite Ekiy Samoi Hasbe Sabai Hasbe

Dui tarite ekiy samoi hasbe sabai hasbe
Murkhata tor keha kabhu nahi bhalo basbe