Jethai Jai Sethai Pai Tomar Kripa Hasi Tripti

Jethai jai sethai pai tomar kripa hasi
Tripti more ditecho prabhu andhar kalo nashi