Swapane Khunjechi Swapane Peyechi Taba

Swapane khunjechi swapane peyechi taba pada darashan
Shatek juger bhangiya bandhan taba madhu parashan