Nirabadhi Mane Prane Dehe Chapalata Taito

Nirabadhi mane prane dehe chapalata
Taito dure bahu dure amar saphalata