Kothai Amai Niye Jabe Jante Nahi Chahi

Kothai amai niye jabe jante nahi chahi
Dhanya ami prabhu tomar bijoy giti gahi