Tomar Karuna Labhiyachi Bale

Tomar karuna labhiyachi bale
Dakite tomare pari
Paramanande ghuriya berai
Agyanatare chari