148. Prabhu e jiban bhar

Prabhu e jiban bhar
Bahite parina ar
Sanpibo tomar hate
Gagane badal nayane badal
Ghum nahi ankhi pate
Ogo parabar kamana amar
Milibo tomar sathe