155

Sanga habe jiban khela
Tai heri aj alor bhela
Sanga habe jiban khela
Ami kritagyatar mela
Sanga habe jiban khela