158

Amar hriday pakhire pushibe
Amar ashru kanna rodhibe
Amar chapal parane khamibe
Amar khudita jibane tushibe
Ogo premamoy jani ami jani
Tabu kena hai taba prane hani
Bhule jai taba sudhamoy bani
Andhiyar ghore buke mor tani