165

Tara amai dake
Tara amai tader shire rakhe
Tara amai tane
Puta hiyai ashru bhara gane
Jabo ami jabo
Tader sathe durnilimai
Shanti sudha khabo