175

Jiban maran
Hasi bedan
Ke janena ke janena
Ashar prabhat
Sanjher aghat
Ke janena ke janena
Moher bandhan
Mukti sadhan
Ke janena ke janena