249

Tomar haste ananda har
Amar bakke bedanar bhar
Sahasa kahile eso go badal kari
Ki balibo hai lajjai jai mori
Tumi dile more ananda har
Ashar gagan karuna apar
Bedana amar gopane rakhinu