Kato Bhag Mor Kato Dike Dhai Toma

Kato bhag mor kato dike dhai
Toma bina mago ar sab chai
Jabo toma kache chila e sadh
Ekhan sabai kare bibad
Tomar bihane pran chale jai
Kichute tahara tomare na chai
Kemane jaibo ki habe upai
Kripa kare prabhu balogo amai