Bhasao Ebar Bhakti Srote Ogo Ja Dukar

Bhasao ebar bhakti srote
Ogo jadukar
Aparup rup dekhaye aj
Karo bhabantar
Krishna mantra kane diye
Sartha bodhi dao bhulaye
Tomar bhabe bhab mishaye
Karo rupantar