Prabhu Toma Lagi Dibanishi Jagi

Prabhu toma lagi dibanishi jagi ganthibo kathar mala
Se mala rakhiya charan kamale jurabo sakhal jwala
Jani shudhu hai kathar malai bharena jiban thala
Tomar parashe praner harashe haibe jiban kala