31. Deha ache ache byatha

Deha ache ache byatha
Tari sathe mishe
Deha dhari sukhi kabe
Shanti pabe kise
Je kareche man joy
Shudhu sei sukhi
Ar sab brintya chyuta
Pushpa samo dukhi