Katobar Ma Dak Diyecho Shunte Ami

Katobar ma dak diyecho
Shunte ami paini
Bahir pane kan petechi
Praner dakto shunini
Amar sakal chhele khelai
Sakal byathai sakal ashai
Tumi chhile kache kache
Tomar pane chaini
Jabo jabo kare mago
Tomar kache jaini