Asta Chale Rabi Asta Gela Utha Jatri

Asta chale rabi asta gela
Utha jatri moha kajal dhuye nayan mela
Asta jabe thakebena keu sthir
Tirer maya chate habe sajte habe bir
Ujan srote chalte habe pran pane bhai khela
Hisab nikash karona bhai ki rahilo ar gela